Indskolingslærere i dansk og matematik 1. februar 2021

Brænder du for at give eleverne en god skolestart, og elsker du at se eleverne knække koden i læsning eller se deres spirende nysgerrighed i mødet med matematik, så er det lige netop dig, vi søger!

Vi søger pr. 1. februar 2021 engagerede indskolingslærere til undervisning i dansk og matematik.

På Antvorskov Skole er du aldrig alene om opgaven. Lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om undervisningen.

I 2018 startede vi vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som er implementeret i indskolingsafdelingen. Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole, hvor næste kursushold påtænker at starte i foråret 2021.

Vi tager inklusion alvorligt og ønsker at skabe motiverende læringsmiljøer som fundament for solide og trygge læringsfællesskaber. Til formålet er der udviklet en social kanon med fire årlige temaer, som skaber et fælles fundament for elevers udvikling af sociale kompetencer.

Vi har et helt nystartet Væksthus, hvor en lille gruppe af elever kan være indskrevet i kortere perioder for sammen med dygtige faglærere og pædagoger at få endnu større støtte til den gode skolestart.

Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du:

  • uddannet indskolingslærer i dansk eller matematik og brænder for faget
  • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kollegaer og ledelse
  • tydelig og struktureret i din klasseledelse 

Så kan vi tilbyde dig:

  • en velfungerende indskolingsbygning med store legearealer lige uden for døren
  • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
  • AKT-pædagoger i Indskolingen til forbyggende og understøttende arbejde
  • Skole-hjem-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
  • Danskfaglig konsulent, som kan give sparring og støtte dig i det danskfaglige
  • to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk/ matematik med dine kollegaer på årgangen

Du kan læse mere om skolen og vores udviklingsområder på https://www.learningtechlab.net/ (nyt vindue) og os som skole samt se vores film ”Velkommen på 0. årgang” her på hjemmesiden.

Ansøgning

Ansøgningen skal sendes via Signatur (nyt vindue) senest den 31. januar 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende i januar.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte indskolingsleder Hanne Vinten på telefon 20 15 03 24.

Yderligere oplysninger

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Siden er sidst opdateret 13. januar 2021