Uddannelsesparathed

Det fælles ansvar

På Antvorskov Skole arbejder vi, i tæt samarbejde med elever og forældre, på at udvikle elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer, så de hver især kan mestre fremtiden, hvad den end måtte bringe i en globaliseret verden.

Kvalitet i undervisningen, tydelighed i forældresamarbejdet og vedholdenhed hos eleverne er ingredienserne i den cocktail, der skal sikre, at så mange elever som muligt bliver vurderet uddannelsesparate første gang i 8. klasse. 

På mellemtrinnet og i overbygningen gennemføres en række aktiviteter, der skal være med til at guide eleverne til en klarhed i forhold til uddannelsesvalg samt, i samarbejde med eleven og forældrene, at give dem de nødvendige faglige, personlige, praksisfaglige og sociale forudsætninger, der gør, at de bliver vurderet uddannelsesparate.

Siden er sidst opdateret 17. april 2023