LearningTechLab

Vi vil skabe motiverende og deltagelsesforpligtende læringssituationer, hvor eleven udvikler sig som bevidst lærende.

Inspireret af OECD’s projekt ”Innovative Learning Environments” (ILE) ønsker skolen at udvikle på ”Learning Research” - altså en undersøgende tilgang, som kan inspirere praktik.

Antvorskov Skoles overordnede mål og ambitioner med LearningTechLab er følgende:

  • At udvikle alle elevers talenter
  • Udvikling af didaktik i samspillet mellem forskning, praksis og uddannelse
  • Fremtidsorienteret kompetenceudvikling

Hvorfor disse tanker?

Den danske folkeskole er under globalt pres i forhold til digitaliseringen, der bliver et redskab i morgendagens innovation og vækst.

I New York introduceres 1.000 elever på 6. klassetrin til tekniske kompetencer som webdesign, programmering, robotteknologi og mobil it. I Estland indfører en række skoler programmering fra første klasse for at styrke landets førerposition på it-området.

Som beskrevet ovenfor ændres verden hurtigt. Vores påstand er, at skolen skal være i interaktion med omverdenen og dermed ikke bare åben for forandringer, men også forandringsskabende. 

Det 21. århundredes kompetencer kender vi ikke, men vi har en ret sikker formodning om, at det forudsætter evnen til dybdelæring som fundamentet for livslang læring i et samspil, hvor skolen tør åbne op for og inddrage det omgivende samfund.

Antvorskov Skoles med vores LearningTechLab skabe et kreativt læringsrum for elever og lærere - som understøtter arbejdet med nye læringsformer med teknologi, hvor skolens elever via Callenged Based Learning i grupper får mulighed for at eksperimentere og udvikle egne løsninger ved hjælp af inddragelse af de nyeste teknologier. 

Frem for et snævert fokus på teknologier som genstande skal der udvikles en bred teknologiforståelse, der sætter fokus på den pædagogiske anvendelse af teknologier, på relationer og på sammenhænge. Vores påstand er, at inddragelsen af teknologi inviterer til en gentænkning af lærings- og undervisningsmuligheder.

Formålet med LearningTechLab

Formålet er at skabe motiverende og deltagelsesforpligtende læringssituationer, hvor eleven udvikler sig som bevidst lærende. 

Inklusion fylder meget på den danske pædagogiske dagsorden med en vinkling, som vi oplever uheldig. I en systemisk forståelse vil vi meget hellere arbejde med et mindset, der tager udgangspunkt i et forpligtende fællesskab, hvor alle kan og skal opleve sig selv som deltagende, med det de kan bringe i spil og udvikle. 

Med de erfaringer vi allerede har på nuværende tidspunkt er vi langt mere nysgerrige på, hvordan vi optimerer den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Men vi vil ikke bare udfordre diagnoser frem for at fremelske dem – vores ambition er at øge alle elevers oplevelse af deltagelse i vores læringsmiljøer med vores LearningTechLab som en komplementær del til vores mere traditionelle læring. 

Mindsettet i LearningTechLab handler om udviklingen af et nødvendigt fælles mindset, der er kendetegnet ved at:

  • læringen er central, der opmuntres til engagement, hvor elever forstår sig selv som lærende
  • det sikres at læringen er social og kollaborativ
  • der sættes mål for den enkelte elevs læring
  • der evalueres løbende på mål ved hjælp af formativ feedback
  • udvidelse af klasserummet fremmes via arbejdet med at åbne skolen mod det omgivende samfund gennem aktiviteter og projekter ind og ud af skolen
  • inddragelse af teknologi fremmer ligeværdige dialoger mellem lærer og elev, elev – elev og eksterne samarbejdspartnere og derved flerstemmighed i klasserummet.
Siden er sidst opdateret 13. november 2020