Borgere i det 21. århundrede

Vi har her ladet os inspirere af USAs tænketank ‘Partnership for the 21st Century skills’ 3 (P21) samt OECDs tanker om ‘Innovative Learning Environments’ (ILE) 4, og med den projektbaserede undervisning vil vi give eleverne mulighed for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og et liv som aktive samfundsborgere.

Partnership for the 21st Century skills

P21 er et partnerskab af aktører inden for erhvervsliv, uddannelse og politik i USA, som er kommet med et bud på en række uddannelsesmål, der matcher den globaliserede og teknologiserede nutid og fremtid. I følge P21 er det 21. århundredes kompetencer: kritisk tænkning, kommunikationsfærdigheder og samarbejdsevne (kollaboration), design- og innovationstænkning, evne til løsning af komplekse problemer, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab.

The 7 ILE research-based ’learning principle’

OECD ønsker at undersøge, hvad der skal til for at skabe de bedste forudsætninger for elevers læring. Det vil de gøre ved at identificere innovative læringsmiljøer i hele verden og på den baggrund inspirere lærere og ledere. OECDs bud er syv ILE-principper, som god undervisning bør bygges op omkring:

  • Læring skal være det centrale og skabe engagement, så den enkelte elev ser sig selv som lærende.
  • Læring skal være social og kollaborativ.
  • Læring skal tilpasses elevernes motivation.
  • Læring skal tage afsæt i elevernes forskellighed, bygge på og inddrage deres forudgående
  • viden.
  • Læringen skal være udfordrende inden for elevens udviklingszone.
  • Læring skal foregå på tværs af fag, aktiviteter og emner i og uden for skolen.
  • Læringsmålene skal evalueres med vægt på feedback, der retter blikket fremad for at lære og justere. 
Siden er sidst opdateret 13. november 2020