Teknologiforståelse

Vejen til ny faglighed

Vores samfund udvikler sig på en måde, hvor digitalisering får større og større udbredelse. På Antvorskov Skole arbejder vi med teknologiforståelse som en del af de fleste fag på alle årgange. Det anser vi for nødvendigt, når vores hovedformål er at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere. Det er i stigende grad en forudsætning, at vores elever er fagligt funderet inden for teknologiforståelse, når de skal kunne bidrage konstruktivt og aktivt i udviklingen af relationer, fællesskaber og samfund.

Teknologiforståelse arbejder overordnet med 4 fagligheder

Digital myndiggørelse

Omhandler kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters muligheder og konsekvenser.

Digital design og designprocesser

Omhandler tilrettelæggelse og gennemførelse af en iterativ designproces under hensyntagen til en fremtidig brugskontekst.

Computationel tankegang

Omhandler analyse, modellering og strukturering af data og dataprocesser.

Teknologisk handleevne

Omhandler mestring af computersystemer, digitale værktøjer og tilhørende sprog samt programmering.

Teknologiforståelse skal give eleverne

  • mulighed og baggrund for selvstændigt at skabe nye digitale artefakter og tage stilling til digitale teknologier for derigennem at kunne deltage og handle kreativt og skabende i en digitaliseret verden
  • faglige forudsætninger for at forstå og forholde sig til det digitaliserede samfund

I denne spændende video fortæller udskolingslærer Marie Osterland, hvordan der arbejdes med teknologiforståelse i undervisningen:

Du kan også læse artiklen:


Kilde:
Teknologiforståelse - Måloversigt er hentet fra EMU.
Video og artiklen er hentet fra hjemmesiden tekforsøget.dk

Siden er sidst opdateret 17. april 2023