Valgfag i overbygningen

Valgfagsansøgning til kommende valghold på 7. og 8. årgang

Antvorskov Skole deler det politiske ønske om at styrke praksisfaglighed i folkeskolen. Alle elever skal vælge et praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med afgangsprøve ved udgangen af 8.klasse.

For elever der starter i 8. klasse er faget placeret over et år med fire sammenhængende lektioer, mens kommende 7. klasser får valgfaget fordelt over to år med to sammenhængende lektioner.

Skolen udbyder følgende valgfag til kommende 7. årgang:

Billedkunst

Håndværk og Design

Madkundskab

Musik (kun 7. årgang)

Derudover tilbydes der følgende valgfag til kommende 8. årgang:

Billedkunst

Håndværk og Design

Madkundskab 

I menuen kan du læse en beskrivelse af de enkelte valgfag, som vi udbyder. Du kan også finde flere oplysninger i vores valgfagsfolder.

Folder om valgfag (pdf - nyt vindue)

I foråret vil elever og deres forældre få tilsendt informationsmateriale om valg af valgfag.

Informationen og processen for valg af valgfag fremgår af skolens  hjemmeside. Forældre og elever kan forvente svar på valgfagsansøgningen i juni måned.

Eleverne vil sammen med deres forældre skulle prioritere valgfagsønske på ansøgningsskemaet.

Relevante lærere vil kunne rådgive i forbindelse med prioriteringen.

Vi ved af erfaring, at der oftest er flere ansøgere til madkundskab end vi kan oprette hold, så her er det særligt vigtigt at overveje de gode alternativer.

Følgende faktorer har betydning for dannelsen af valgholdene i ansøgningsprocessen om valgfag:

  • Elever og forældres prioriteringsrækkefølge
  • Elever og forældres prioriteringsbegrundelse
  • Relevante læreres faglige og sociale vurdering
  • Elever med særlige behov fordeles ligeligt
  • Hvis elevens førsteprioritet ikke kan imødekommes, fordels eleven efter en af sine øvrige prioriteter af valgfag
  • Den endelige afgørelse af elevens placering på valgfag påhviler skolelederen
  • Ansøgningen er bindende, og der kan der ikke skiftes valghold

Vi lægger vægt på, at der skal være både plads og brug for alle i vores forpligtende fællesskab.

Ansøgning

På ansøgningen skal prioriteringen af valgfagene begrundes af både elev og forældre. Ansøgningen skal senest afleveres den. 14. april 2023.

Efterfølgende dannes de kommende valghold i henhold til skolens princip om dannelse af valghold.

Bemærk at ansøgningen er bindende.

Antvorskov Skole ser frem til at modtage  dine valg og prioriteringer.

Information om fordelingen af valgfag til både elever og forældre offentliggøres medio juni.

Siden er sidst opdateret 11. april 2023