Valgfag i overbygningen

Valgfagsansøgning til kommende valghold på 8. årgang

Antvorskov Skole er ikke som alle andre. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder gode sociale læringsmiljøer og fokus på høj faglighed. Antvorskov Skole vil videre øge det faglige niveau ved at skabe motiverende og forpligtende læringsmiljøer og dermed modvirke skoletræthed.

Dette gør vi ved at skabe motivation gennem udbuddet af valgfag, ved at tilbyde alle fire valgfag har eleverne mulighed for at vælge fag ud fra interesse og ikke kun det ene valgfag vi skal tilbyde.

Skolen udbyder følgende valgfag

  • Billedkunst
  • Håndværk og Design
  • Madkundskab

I menuen kan du læse en beskrivelse af de enkelte valgfag, som vi udbyder. Du kan også finde flere oplysninger i vores valgfagsfolder:

I marts måned vil elever til kommende 8. årgang og deres forældre få tilsendt informationsmateriale om valg af valgfag. Eleverne vil ligeledes få en præsentationsrunde af valgfagene af kommende valgfagslærere. Informationen og processen for valg af valgfag vil fremgå af skolens hjemmeside og Aula. Forældre og elever kan forvente svar på valgfagsansøgningen i juni måned.

Kort efter præsentationerne af valgfagene vil eleverne sammen med deres forældre skulle prioritere deres valgfagsønske på et ansøgningsskema. Relevante lærere vil kunne rådgive i forbindelse med prioriteringen.

Følgende faktorer har betydning for dannelsen af valgholdene i ansøgningsprocessen om valgfag:

  • Elever og forældres prioriteringsrækkefølge
  • Elever og forældres prioriteringsbegrundelse
  • Relevante læreres faglige og sociale vurdering
  • Elever med særlige behov fordeles ligeligt
  • Hvis elevens første prioritet ikke kan imødekommes, fordeles eleven efter en af sine øvrige prioriteter af valgfag
  • Den endelige afgørelse af elevens placering på valgfag påhviler skolelederen
  • Ansøgningen er bindende, og der kan derfor ikke skiftes valghold.

Vi lægger vægt på, at der skal være både plads og brug for alle i vores forpligtende fællesskab.

Ansøgning

Du og dine forældre ansøger om valgfag efter præsentationsmødet eller senest den 10. marts 2023. På ansøgningen skal prioriteringen af valgfagene begrundes af både elev og forældre.

Efterfølgende dannes de kommende valghold i henhold til skolens princip om dannelse af valghold.

Bemærk at ansøgningen er bindende.

Antvorskov Skole ser frem til at modtage dine valg og prioriteringer.

Information om fordelingen af valgfag til både elever og forældre offentliggøres medio juni.

Siden er sidst opdateret 14. marts 2023