Uddannelsesparathed

Det fælles ansvar

På Antvorskov Skole arbejder vi, i tæt samarbejde med elever og forældre, på at udvikle elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer, så de hver især kan mestre fremtiden, hvad den end måtte bringe i en globaliseret verden.

Kvalitet i undervisningen, tydelighed i forældresamarbejdet og vedholdenhed hos eleverne er ingredienserne i den cocktail, der skal sikre, at så mange elever som muligt bliver vurderet uddannelsesparate i 8. klasse. 

I overbygningen gennemføres en række vejledningsaktiviteter, der skal være med til at guide eleverne til en afklarethed i forhold til uddannelsesvalg samt, i samarbejde med eleven og forældrene, at give dem de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger, der gør, at de bliver vurderet uddannelsesparate.

 

Kriterier for vurdering af uddannelsesparathed

Faglige Forudsætninger

Hvis man ved første standpunktskarakter i 8. klasse har et karaktergennemsnit på 4,0, opfylder man de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Ansvarlig: Skolen, forældrene og eleven

Personlige forudsætninger

  • Motivation for uddannelse og lyst til læring.
  • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
  • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
  • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
  • Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse.

Ansvarlig: Eleven, forældrene og skolen

Sociale forudsætninger

  • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
  • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Ansvarlig: Eleven, forældrene og skolen

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2021