Idræt

Vil du være dygtigere til din idræt, lære om hvordan du kan optimere din fysiske præstation og lære at lave træningsprogrammer for andre, så er det Idrætslinjen på Antvorskov Skole, du skal vælge.

Når du søger ind på idrætslinjen, bliver du indbudt til idrætsscreening. Screeningen danner grundlag for optagelse.

Screeningen indebærer en kombination af forskellige idrætsøvelser som tester motorik, koordination og samarbejdsevne. Derudover laves en løbetest for at måle deltagernes kondital.

På idrætslinjen forventes det, at man har en almen interesse for alsidig idrætsudøvelse og er nogenlunde velkoordineret samt har en middel til god form, da der er idræt på skoleskemaet 3 gange ugentligt. Derudover vil der i teorien blive lagt vægt på fysiologi og sundhed samt træningslære.

Du vil først og fremmest blive tilbudt høj kvalificeret undervisning, der vil være det perfekte supplement til den træning, som du oplever i din egen klub. Den almene fysiske træning, vi tilbyder, vil forbedre din koordination, hurtighed, styrke, bevægelighed og være skadesforbyggende.

Ud over din egen kontinuerlige fysiske træning vil du blive præsenteret for en række nye og spændende idrætsgrene. Desuden vil undervisningen tage udgangspunkt i idrætsteori. Du vil således få kendskab til idrætsteoretiske emner som: træningslære, fysiologi, anatomi mv.

Som elev på Idrætslinjen vil du også komme til at arbejde med sundhed og trivsel i praksis. På 7. årgang udbydes DBU kursus, som udvikler elevernes evner til at afvikle aktiviteter for yngre elever og til at være gode rollemodeller.

På 8. årgang uddannes eleverne til juniorinstruktører, en uddannelse, der er udviklet af DIF og Dansk Skoleidræt. På uddannelsen uddannes eleverne til at igangsætte og planlægge forløb for yngre børn. Som en del af uddannelsen planlægger Idrætslinjen idrætsdage og forløb for yngre elever på skolen.

Som en del af idrætslinjen skal eleverne til obligatorisk prøve i faget på 9. årgang.

Da elevere på Idrætslinjen vil opleve en øget fysisk belastning, screener vi elever, der søger om optagelse på denne linje. Screeningen består af en fysisk test, hvor elevernes kondition, styrke og koordination screenes.

Hvis du vælger idrætslinjen skal du være indstillet på:

- Fysisk grundtræning som supplerer din egen træning i din forening

- At prøve nye idrætter

- At være med til at igangsætte idræts- og bevægelsesforløb for andre fx yngre elever

- At deltage aktivt i idrætsteori