Global engelsk

Vil du være dygtigere til engelsk, lære om andre kulturer og samfundsstrukturer og bruge engelsk som formidlingsværktøj, så er det Global Engelsk, du skal vælge.

På Global Engelsk-linjen vil du blive tilbudt en højt kvalificeret undervisning, som vil give dig redskaberne til at kommunikere på engelsk i forskellige situationer; det være sig socialt og fagligt.

Gennem forskellige mundtlige, skriftlige og kreative aktiviteter arbejder vi på at øge din forståelse for engelsk kultur og sprog, samt forbedre din sikkerhed i mundtlige præstationer.

Som linje søger vi at inddrage relevante emner og personer i løbet af året. Vi har stort fokus på det globale perspektiv. Altså arbejder vi meget med og i, hvad der rører sig rundt omkring i verden og hvad det betyder for os.

Du skal være indstillet på at læse faglitteratur og autentiske tekster på engelsk i forbindelse med andre fag på skemaet. Det kunne være engelske tekster omhandlende fotosyntesen i biologi, det amerikanske valg i samfundsfag og opskrifter i hjemkundskab.

På denne linje vi du stifte bekendtskab med forskellige teknologier, som kan støtte og hjælpe dig ved præsentationer og formidling.

Hvis du vælger Global Engelsk skal du være indstillet på:

- Linjefagstimer udelukkende på engelsk

- At deltage mundtligt i forskellige kommunikationsaktiviteter

- At have en høj interesse for politik

- At kommunikere på engelsk med andre end dine klassekammerater

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2021