Lektionsfordeling

Lektionsfordeling for overbygningen

På Antvorskov Skole har vi valgt at en stor del af den understøttende undervisning gives som ekstra faglige lektioner.

I overbygningen betyder det bl.a. at:

7. årgang har 35 lektioner pr. uge

En ekstra lektion i både linjefag, idræt og understøttende undervisning samt 4 ekstra lektioner fordelt på dansk og matematik, der udmøntes som dobbeltlektioner. Madkundskab er lagt som 4 lektioner i det ene halvår, ekstra lektion i idræt er lagt som 2 lektioner i andet halvår og 1 dansklektion er lagt som 2 lektioner i andet halvår.

8. årgang har 35 lektioner pr. uge

En ekstra lektion i både linjefag, dansk, matematik og understøttende undervisning samt 4 ekstra lektioner fordelt på dansk og matematik, der udmøntes som dobbeltlektioner. Håndværk og design er lagt som 4 lektioner i efteråret, ekstra lektion i linjefag er lagt som 2 lektioner i foråret og 1 dansklektion og 1 matematiklektion er lagt i foråret. Biologi er reduceret med 1 lektion.

9. årgang har 35 lektioner pr. uge

En ekstra lektion i både linjefag, biologi og understøttende undervisning samt 4 ekstra lektioner fordelt på dansk og matematik, der udmøntes som dobbeltlektioner. 

Lektioner er fordelt således
Fag7. kl. 8. kl. 9. kl. 
Dansk 7 (2) 7 (2) 7 (2)
Engelsk 3 3 3
Tysk 3 3 3
Historie 2 2
Kristendom   1 1
Samfundsfag   2 2
Matematik 5 (2) 5 (2) 5 (2)
Geografi 2 1 1
Biologi 2 1 2
Fysik/kemi 2 2 3
Idræt 2 2 2
Madkundskab 2    
Linjefag 4 2 3
Håndværk og Design    0  
Understøttende undervisning 1 1
Valgfag   4  
Siden er sidst opdateret 18. november 2022