Overbygning

I samråd med elever, lærere og ledelse blev der i skoleåret 2020 - 2021 udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • det obligatoriske valgfag Håndværk og Design 
  • læring baseret på høj grad af tværfaglige forløb
  • integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings- og samarbejdsformer
  • undervisning, der tager højde for vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • inddragelse af samspillet med vores være og fjerne omverden
  • mulighed for at arbejde i balancen mellem viden, kreativitet og innovation
Læs mere om overbygningen i vores folder.
Billede Til Forside Paa Udskolingsfolder (pdf - nyt vindue)
  
Se folder "Velkommen til overbygningen" (pdf - nyt vindue)