Velkommen

Skolebestyrelsen på Antvorskov Skole ønsker dig velkommen til!

På Antvorskov Skole arbejder vi med et tredelt ansvar for elevernes læring og trivsel. Eleven har selv et ansvar, skolen (personale, ledelse og bestyrelse) har ligeledes et ansvar og endelig har du som forælder et ansvar. Det vil vi gerne fortælle lidt mere om. Vi tror på, at gensidige høje og realistiske forventninger til hinanden skaber et sundt og udviklende miljø for alle.

Kommunikation imellem os

Dannelse er et vigtigt element i alle elevers uddannelse. Derfor kommunikerer vi ærligt, åbent og konstruktivt. Det betyder eksempelvis, at hvis du er i tvivl om en beslutning, som en medarbejder har taget, retter du henvendelse til personen på en konstruktiv og respektfuld måde med din tvivl. Vi mener faktisk, at vi skal være mod andre, som vi ønsker, at de skal være mod os.
 
En af vores vigtige kommunikationskanaler mellem skolen og dig er Aula. Her forventer vi, at du dagligt orienterer dig om, dels hvad der foregår i dit barns klasse, eksempelvis lektier, dels hvad der sker på skolen.
 
Husk derfor også at surfe rundt på Antvorskov Skoles hjemmeside en gang imellem, inden du logger dig ind på Intra.

Dig og dit barn

Som forælder har du naturligvis grundlæggende ansvaret for dit barns ve og vel. Du sørger for, at dit barn kommer frisk i skole - til tiden! Her skal du være opmærksom på, at dit barn skal være i sin klasse 10 minutter før det ringer ind til første lektion. På den måde får vi en god start på dagen. Du viser interesse for dit barns skolegang og bakker op om skolen.

Dig og fællesskabet

Forældrene i den enkelte klasse har et fælles ansvar for, at alle elever udvikler sig og trives gennem skolelivet. Forældresamarbejdet betyder, at du ikke kun har ansvar for dit eget barn, men også et ansvar for klassens øvrige elever og dermed fællesskabet. Vi forventer, at du bakker op om arrangementer i dit barns klasse og også tager din tørn med at skabe trivsel for fællesskabet. Det kunne evt. være ved at være med i klasserådet i en periode.

Praktiske råd

Der kan være travlhed på afsætningspladsen foran skolen. Hvis du og dit barn har mulighed for det, så er det en god idé at gå eller cykle til skole. Skal bilen i brug, så sørg for at du har styr på hvordan afsætningspladsen benyttes og overhold reglerne, så det er sikkert for alle. Det kan du læse mere om hér.
 
Går dit barn i SFO, er det vigtigt, at du bruger Tabulex SFO, så personalet ved, om dit barn kommer, hvornår det må gå eller bliver hentet mv. I klubben er der mere frie rammer, hvor vi forventer, at børnene selv kan administrere deres komme og gå tider.
 
Husk at du kan få fat i skolebestyrelsen. Enten via beskeder i Aula eller ved at kontakte os, hvis du ser os i skolegården.
 
Velkommen endnu engang. Vi glæder os til samarbejdet.
 
Mange hilsner
 
Skolebestyrelsen
 
PS. Husk at tjekke alle skolens principper, så får du et rigtigt godt indtryk af, hvad Antvorskov Skole står for.