Ledige pladser

I Slagelse Kommune er der frit skolevalg. Forældrenes ret til frit valg er alene begrænset af den enkelte skoles kapacitet, som fastlægges af Byrådet.

Byrådet i Slagelse Kommune har vedtaget, at en skole ikke er forpligtet til at optage elever fra andre skoledistrikter, når elevtallet i en klasse er 25 eller derover. Tallet beregnes som et gennemsnit for årgangens klasser.

Der er intet som hindrer, at antallet af elever i en klasse overstiger 25, når eleverne kommer fra skoledistriktet. Men er der 25 elever i en klasse, er der ikke plads til elever, som ikke hører til skoledistriktet for Antvorskov Skole. 

På den kommende 7. årgang (nuværende 6. årgang) vil der dog blive mulighed for at blive optaget på skolen, idet Antvorskov Skole danner nye klasser i forbindelse med optag af elever fra henholdsvis Flakkebjerg skole, Hvilebjergskolen og Hashøjskolen. Elever kan dog tidligst optages fra starten af det nye skoleår.

Siden er sidst opdateret 9. december 2022