Kørsel og buskort

Har dit barn langt til skole?

Kommunens befordringsforpligtelse

Skolebørn er berettiget til befordring mellem skole og hjem, hvis de bor i skolens distrikt og hvis

  • eleven går i 0., 1., 2. og 3. klasse, og skolevejen er længere end 2½ km.
  • eleven går i 4., 5. eller 6. klasse og skolevejen er længere end 6 km.
  • eleven går i 7., 8. eller 9. klasse og skolevejen er længere end 7 km

Afstanden er nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller knallert hele året, målt fra hjemmets udkørsel til nærmeste indgang til skolegården.
Elever, der skal færdes på trafikfarlige vejstrækninger, har ret til befordring, hvis afstanden til distriktsskolen er mindre end de nævnte overfor. Hvis du ikke ved om vejen er trafikfarlig, kan du kontakte distriktsskolen.

For elever i 0. - 6. klasse, der går på skolen, gælder det, at forældre selv skal henvende sig på skolens kontor, hvis de mener, at de er berettiget til befordring.

For elever som kommer fra Hashøj, Flakkebjerg og Hvilebjerg på 7. - 9. klasse gælder det, at skolen hvert år i maj/juni vurderer hvem, der er berettiget og herefter bestiller buskort til de pågældende. Der informeres ligeledes på Aula om dette.

Hvis eleven mister sit buskort, kan et nyt erstatningskort bestilles på kontoret. Det koster kr. 50,00, som vil blive faktureret fra Afdeling for Skole.

Befordring og frit skolevalg

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den selvvalgte skole ligger i ens egen kommune eller i en anden.

Siden er sidst opdateret 9. december 2022