Eget skab

Elever i overbygningen (7. - 9. klasse) har mulighed for at leje deres eget skab på skolen.

Lejen sker gennem firmaet Mylocker. Lejevilkår og gode råd fremgår af Mylockers hjemmeside

Generelle vilkår ved leje af Mylocker skab

  • Kodelåsen skal være på skabet, når lejeperioden udløber (dog ikke hvis der er betalt 50 kr. for låsen)

  • Kodelåsen skal have samme kode, som da låsen blev tildelt

  • Der opnås rabat ved leje i flere år

  • Juli og august er gratis

  • Skabet skal tømmes og rengøres ved udløb af lejeperioden

  • Mylocker forbeholder sig retten til at fakturere medgået tid, hvis ovennævnte ikke er overholdt

  • Husk at fortælle dit forsikringsselskab, at du har lejet et skab hos Mylocker

Bestil et skab på hjemmesiden Mylocker.