WRO

World Robot Olympiad på mellemtrinnet

Vi har på Antvorskov Skole valgt, at vores elever på 3.-6. årgang skal arbejde med WRO som et projektorienteret undervisningsforløb, hvor opgaven går ud på at kombinere teknologiforståelse, naturvidenskab, innovation og programmering.  

Kerneværdierne for WRO har sit udspring fra et legende og nysgerrigt mindset centreret om elevernes læringsfælleskaber, hvor både sociale såvel som faglige kompetencer vil blive udfordret på en sjov og anderledes måde. 

I WRO findes to kategorier - Open og Regular. Der udvælges en af de to kategorier, som der arbejdes projektorienteret med. Fælles for begge kategorier er, at emnerne, som kan variere fra år til år, tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål. 

  • I Open arbejder eleverne med en forskningsopgave. Denne understøttes af en udstilling som eleverne selv kreerer og designer. Både rapport og udstilling skal præsenteres mundtligt.
  • I Regular fordyber eleverne sig i arbejdet med konstruktioner og programmering af LEGO robotter, og de skal kunne redegøre for overvejelser og valg af forskellige programmeringstilgange.  

Antvorskov Skole står selv for at afholde turneringer på de fire årgange. Fra år til år afgøres det, om der skal dystes internt på årgangen eller årgangene i mellem. Ligeledes inviteres andre skoler både i og uden for kommunen til at deltage i disse turneringer. Turneringsdage vil blive udmeldt på Aula.  

WRO er ikke kun et nationalt arrangement men også udbredt internationalt. Alle børn og unge i alderen 7-25 år har mulighed for at deltage. 

Læs mere på WRO’s hjemmeside (nyt vindue)
(nyt vindue)