Læsning

Læsning som et særligt kompetenceområde

Tidligere tiders traditionelle specialundervisning er lovmæssigt afskaffet, med mindre man har et særligt undervisningsbehov, der rækker ud over 12 lektioner/uge.

På Antvorskov Skole er undervisning i og brug af læsestrategier en fælles faglig opgave, men organiseret forskelligt i afdelingerne for at tilgodese de forskelligartede læseniveauer.

Fagligt løft i læsning 0. - 3. klasse:

Formål:

Overordnet træning af/kurser i læsestrategier og hastighed målrettet klassetrin og niveaudelt ud fra faglig præstation komplementært med den almene undervisning og den undervisning, der tilbydes i faglig fordybelse.

Fælles fokus på læseudviklingstrin (LUS), læsemotivation og træning, hvor eleverne individuelt arbejder med deres egen udvikling.