Ordensregler

Ordensregler for elever på Antvorskov Skole

I spisepausen

Antvorskov Skole ønsker at skabe en god situation i og omkring spisepausen.

Fra 0. – 4. årgang

Spisepausen afvikles i klasselokalerne, således:

 • De første 20 minutter af spisepausen foregår siddende.
 • Der skal være ro i klassen i spisepausen. 
 • Vi anbefaler, at der under madro læses højt for klasserne.

Fra 5. – 7. årgang

Spisepausen afvikles i klasselokalerne, således:

 • Fra 11.15 – 11.40 spises der frokost i klassen.
 • Elever, der har medbragt madpakke, sætter sig straks til at spise, når klokken ringer.
 • Elever, der skal købe deres frokost i Café Kundskab går i kantinen og stiller sig pænt i kø. Så snart maden er købt, går de tilbage i klassen.
 • Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Fra 8. – 9. årgang

Spisepausen afvikles i klasselokalerne, således:

 • Elever fra 8. – 9. årgang holder frikvarter uden for i tidsrummet 11.15 – 11.40.
 • Fra 11.40 – 12.05 spises der frokost i klassen.
 • Elever, der har medbragt madpakke, sætter sig straks til at spise, når klokken ringer.
 • Elever, der skal købe deres frokost i Café Kundskab går i kantinen, dog tidligst kl. 11.40, og stiller sig pænt i kø. Så snart maden er købt, går de tilbage i klassen.
 • Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Frikvarterer

I frikvartererne gælder det, at alle elever fra 0. – 9. klasse er udenfor i ALLE pauser. Se undtagelse under punktet ”I spisepausen”. 7.-9. årgang må i 10- og 14-pausen kortvarigt opholde sig i kantinen, hvis de skal købe mad i Café Kundskab.

I tilfælde af voldsomt regn- eller stormvejr ringes der 3 gange med klokken, hvorefter eleverne kan opholde sig i klasselokalerne i frikvarteret.

Ophold på gangene og i kantinen er ikke tilladt i frikvartererne, ej heller når du møder til din første lektion. Dørene til undervisningslokalerne er aflåste i frikvartererne. Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Klasselokaler, klassedepoter og faglokaler

Efter undervisningsdagens sidste time har du sammen med klassen et ansvar for, at stolene sættes på plads, at lokalet fejes, at affald ikke flyder på gulvet, på hylder eller i stålvasken, men placeres i affaldskurvene. Hjælp også din lærer med at holde orden i klassedepotet.

Efter skoledagens ophør tømmes følgende spande:

 • Papir (og kun papir) i de brune papirsække på gangen. Pap og lignende afleveres i pedellens trailer.
 • Bio-affald (de grønne poser) i Biospanden på gangen.
 • Metal, Glas og Plastik i MGP-spanden på gangen.
 • Restaffald skal blive i klassen, det tager rengøringen med ud, når de gør rent.

Vinduer eller branddøre

Vinduer og branddøre må kun benyttes i tilfælde af brand som nødudgange.

Sportspladsen

Det er tilladt for 7. til 9. klassetrin at benytte sportspladsen/Marken til sportsaktiviteter i frikvartererne, når der er en gårdvagt til stede. Fra efterårsferien til påskeferien er sportspladsen/Marken lukket.

Snevejr

Der må kun leges med sne, når skolens kontor har givet tilladelse til leg med sne. Dette gøres ved, at der hænges en snemand op i vinduet på skolens kontor.

 • til 2. klassetrin må kaste med sne på indskolingens fodboldbane.
 • 3. og 4. klassetrin må kaste med sne syd for "den grønne legeplads" og ved den indrammede fodboldbane.
 • 5. til 9. klassetrin må lege med sne på sportspladsen.

Boldspil

Du må gerne lege og spille bold på skolens dertil indrettede områder (multibaner). Der skal vises hensyn til de andre elever. Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Udendørs legeområder

Går du på 0. til 2. klassetrin, må du være i nærområdet ved indskolingshuset. Elever på 3. klassetrin har frikvartersområde rundt om M-bygningen, 4. klassetrin har på legepladsen bagved A-bygningen, mens 5. og 6. klassetrin har Danmarksgården og skaterbanen som frikvartersområde. 7., 8., og 9. klassetrin har adgang til Lindegården og sportspladsen/Marken. Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Du er velkommen til at benytte skolens legefaciliteter efter kl. 17 på hverdage og i weekender samt i ferier.