Ordensregler

I spisepausen

Antvorskov Skole ønsker at skabe en god situation i og omkring spisepausen.

Fra 0. – 4. årgang afvikles spisepausen i klasselokalerne, således:

 • De første 20 minutter af spisepausen foregår siddende.
 • Der skal være ro i klassen i spisepausen. Der må ikke spilles høj musik eller ses film, you-tube eller lignende på smartboardet.

Fra 5. – 7. årgang afvikles spisepausen i kantinen, således:

 • Fra 11.15 – 11.40 spises frokost i kantinen ved det bord, der er reserveret til klassen.
 • Elever der har medbragt madpakke sætter sig straks ved klassens bord.
 • Elever, der skal købe deres frokost i Café Kundskab stiller sig pænt i kø. Så snart maden er købt sætter de sig ved klassens bord.
 • Frikvarteret foregår herefter siddende.
 • Fra 11.40 – 12.05 holdes frikvarter udenfor.

Fra 8. – 9. årgang afvikles spisepausen i kantinen, således:

 • Elever fra 8. – 9. årgang holder frikvarter uden for i tidsrummet 11.15 – 11.40.
 • Fra 11.40 – 12.05 spises frokost i kantinen ved det bord, der er reserveret til klassen.
 • Elever der har medbragt madpakke sætter sig straks ved klassens bord.
 • Elever, der skal købe deres frokost i Café Kundskab stiller sig pænt i kø. Så snart maden er købt sætter de sig ved klassens bord.
 • Frikvarteret foregår herefter siddende.

Frikvarterer

I frikvartererne gælder det, at alle elever er ude. 7. – 9. klasserne har dog mulighed for at være i kantinen i formiddagspausen og eftermiddagspausen. Opholdet er dog betinget af:

 • at du opfører dig stilfærdigt og optræder hensynsfuldt og hjælpsomt
 • at du passer på inventaret
 • at du rydder op efter dig
 • at du sætter din stol på plads, inden du går til time

I tilfælde af voldsomt regn- eller stormvejr ringes der 3 gange med klokken, hvorefter eleverne kan opholde sig i klasselokalerne i frikvarteret.

Ophold på gangene er ikke tilladt i frikvartererne, ej heller når du møder til din første lektion. Dørene til undervisningslokalerne er aflåste i frikvartererne.

Klasselokaler, klassedepoter og faglokaler

Efter undervisningsdagens sidste time har du sammen med klassen et ansvar for, at stolene sættes på plads, at affald ikke flyder på gulvet, på hylder eller i stålvasken men placeres i affaldskurvene. Hjælp også din lærer med at holde orden i klassedepotet.

Vinduer eller branddøre

Vinduer og branddøre må kun benyttes i tilfælde af brand som nødudgange.

Sportspladsen

Det er tilladt for 7. til 9. klassetrin at benytte sportspladsen til sportsaktiviteter i frikvartererne, når der er en gårdvagt tilstede.

Snevejr

Der må kun leges med sne, når skolens kontor har givet tilladelse til leg med sne. Dette gøres ved at der hænges en snemand op i vinduet på skolens kontor.

 • til 2. klassetrin må kaste med sne på indskolingens fodboldbane.
 • 3 og 4. klassetrin må kaste med sne syd for "den grønne legeplads" og ved den indrammede fodboldbane.
 • 5. til 9. klassetrin må lege med sne på sportspladsen.

Boldspil

Du må gerne lege og spille bold på skolens dertil indrettede områder (multibaner). Der skal vises hensyn til de andre elever. Gårdvagternes henstillinger og vejledning skal altid følges.

Udendørs legeområder

Går du på 0. til 2. klassetrin, må du være i nærområdet ved indskolingshuset. Elever på 3. klassetrin har frikvartersområde rundt om M-bygningen, 4. klassetrin har på legepladsen bagved A-bygningen, mens 5. og 6. klassetrin har Danmarksgården og skaterbanen som frikvartersområde. 7., 8., og 9. klassetrin har adgang til Lindegården og marken. Gårdvagternes anvisninger skal altid følges.

Du er velkommen til at benytte skolens legefaciliteter efter klokken 17 på hverdage og i weekender samt i ferier.