Elevrådet

Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

I folkeskolen vælges der af og blandt eleverne 2 repræsentanter til skolens bestyrelse.